Nakliyecilik Faaliyeti Yapan Mük...   175 Uzman Yardımcısı Alınacak.   Hurdaya Ayrılan Aracın Ötv'si Öd...   Cezaevindeki Mükellefin Taksitle...   Emekliye ZamÇalışması Var mı?   Gelirciler.Com'u Yeniliyoruz.   Sorun ve İsteklerimiz   E-Araç Haciz Projesi Ocak 2014'te   Gelir Vergisi Kanun Tasarısı TBM...   MEMUR-SEN den Fazla Mesailerli i...   G.İ.B'dan Sahte Banknot Uyarısı   Şark Görevi Yeni Atananlar İçin.   Şeflerin Maaşı yetersiz mi?   Çalışanlardan Bakan Çelik'e Dilekçe   TEŞEKKÜRLER   Fazla Mesai Kararı Resmi Gazeted...   Mesailer Bakanlar Kurulunda İmza...   Fazla Mesailer Yolda   Türk Vergi Kanunlarında Zamanaşı...   Giyecek Yardımı Yönetmeliği Yayı...      
Sorun ve İsteklerimiz
Sorun ve İsteklerimiz
SORUN VE İSTEKLERİMİZ NELERDİR?

1-UZMANLIK SORUNU
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde tanımlı hiyerarşik unvanları ile yıllardır aynı görev ve sorumluluklar ile aynı işler yürütülmekte iken 19 Temmuz 2001 tarih ve 24467 sayılı Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliği yayımlanarak, gerek merkez ve gerekse taşrada uzman kadroları ihdas edilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile iş ve işlemlere ilişkin görev, sorumluluk ve yapılan iş değişmemiş, sadece aynı işlerin yeni kadrolarla da yürütülmesine devam edilmiştir. 03.05.2006 yılında yapılan düzenleme ile sınava giriş sayısı sınırlaması ile Bakanlık personelinin de uzman olabilmesi sağlanmıştır.
Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan birimlerden Muhasebe, Gelir ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerinin, kurum içerisinden uzmanlık kadrolarının olmasına karşın Personel Genel Müdürlüğü ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde Uzmanlık kadrosu bulunmamaktadır. Aynı Bakanlık bünyesinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, 2006 yılından bu yana 5 defa kurum içi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açarak 4 yıllık üniversite mezunu personelinden Şef, Memur, VHKİ, Güvenlik Görevlisi, Şoför, Yardımcı Hizmetler sınıfı kadrolarında bulunan tamamına yakınını (15.000 civarında), sadece yazılı sınav yapmak suretiyle uzman olması imkanı vermiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel, Gelir İdaresi Başkanlığının Yönetmeliğindeki başvuru şartları gereği açılan bu sınavlara girememiştir.
Muhasebat Genel Müdürlüğü 2006 yılından bu yana 3 defa, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise 1 defa Özel Uzmanlık Sınavı açarak 4 yıllık üniversite mezunu Maliye Bakanlığı personellerinden Şef, Memur, VHKİ kadrolarında bulunanlardan, Muhasebat Genel Müdürlüğü yaklaşık 1000 kişiyi Muhasebe Uzmanı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise yaklaşık 400 kişiyi Milli Emlak Uzmanı olarak atamıştır.
Ancak, Gelir İdaresinde atamalar sınav sonrasında hemen yapılmasına rağmen gerek Muhasebe, gerekse Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanları, yazılı ve sözlü sınav ile sınav sonrası eğitim ve tez aşamalarından geçerek yaklaşık 1 yılı aşan süre sonunda Uzman olarak atanabilmişlerdir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzmanlık kadroları için sınava giremeyen Milli Emlak, Personel ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü çalışanları Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen uzmanlık sınavlarına girmişler. Böyle olunca da kariyer yapmak isteyen diğer genel müdürlük personelleri Genel Müdürlüğümüzce açılan uzmanlık sınavına girmiştir. Diğer Genel Müdürlüklerde çalışmakta iken, Genel Müdürlüğümüzün Muhasebe Uzmanlık sınavını kazanıp, Muhasebata atananların Muhasebe alt yapısı olmadığından ve uygulamayı bilmediğinden, işin yükünü ŞEFLER VE MEMURLAR çekmişlerdir. Sınırlı sayıdaki kadrolar için yapılan uzmanlık sınavları, birimlerdeki dengeleri bozmuş, muhasebe kökenli çalışanların motivasyonları bozularak, çalışanlar arasında küskünler grubu yaratmıştır.
Uzmanlık konusunu düzenleyen 178 Sayılı K.H.K.’nin 43 maddesi, 26/9/2011 tarihli 659 Sayılı KHK 17. maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme ile bakanlık personellerinin özel uzmanlık sınavı ile uzman olabilmesinin yolu kapatılmıştır. Yapılan Özel Uzmanlık Sınavlarına başvuru şartları tutmadığı için 659 Sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile artık sınava girme hakkı kalmayan veya 2 defa üst üste sınava girip kazanamayan, ya da 1 defa girip sınavı kazanamayan, 659 Sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile 2. defa sınava girme hakkını kaybeden, ancak; uzun yıllar Genel Müdürlüğümüze olumlu, gayretli ve özverili bir şekilde hizmet etmiş olan personel sayısı hiç de az değildir. Bu personelin kariyer yaparak uzman olma ve iyi bir ücret alma hayali yerle bir edilmiştir. Kurum içi uzmanlığın kaldırılması ile mevcut durumu özetlemek gerekirse; yorgan gitmemiş kavga bitmemiştir.
Yıllarını Muhasebat Genel Müdürlüğüne vermiş, sınavlarda gerekli performansı gösteremeyerek başarısız olan personeller ile Muhasebe Uzmanı olan personelle aynı işi yapmakta ancak; ikisi arasında unvan ve ücret farkı olması sebebiyle Genel Müdürlüğümüzde, dolayısıyla da Bakanlığımızda çalışma barışının kaybedilmesine, uzman olamayan şef ve memurlar ile uzmanlar arasında gereksiz çekişmelere neden olmuştur. Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü personelinin kurum içi uzmanlık sınavı konusunda yaşadığı sorun için çözüm üretmek yerine çözümsüzlüğü tercih etmiş, çalışanını hem kariyer açısından hem de uzman olması halinde elde edeceği ücret açısından mağdur etmiştir.
Eğer Muhasebat Genel Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin uzmanlar tarafından yürütüldüğü düşünülüyorsa, ayrı unvanlarda ancak aynı iş ve işlemleri biz uzman olmayanlara uzman olma imkanı verilmesi için 178 Sayılı K.H.K. de yeni düzenleme yapılarak, aynı bakanlık içerisindeki farklı uygulamalara son verilmesini, en azından gelirde çalışan personellere verilen değer ve hakların biz Muhasebat Emekçilerine de verilmesini, Gelir İdaresinde olduğu gibi uzmanlığa geçişin daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz.
Genel Müdürlüğümüzün Muhasebe Uzmanlık sınavını kazanıp, Muhasebat Genel Müdürlüğüne atananların Muhasebe alt yapısı olmadığından ve uygulamayı bilmediğinden, işin yükünü memurlar ve şefler çekmiş olması, çalışma barışının bozulması, mevcut unvanların hak ettiği değeri görmediği yolundaki üzüntüleri, uzman olamayan personelin, uzman olan personele iş ve işlemleri öğretmek durumunda kalmaları sebebiyle; 178 Sayılı K.H.K. de yapılacak yeni düzenleme ile kurum içi uzmanlık sınavına SADECE Genel Müdürlüğümüz personellerinin girebilmesinin sağlanmasını istiyoruz.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 5. maddesinde ŞEFLİK unvanı Yönetim Hizmetleri Grubunda, Uzmanlık Unvanı ise Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubunda yer almıştır. Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Atama Yönetmeliğinde ŞEF unvanının hala bulunmasına ve fiilen 961 adet şef unvanına sahip kişilerin görev yapmasına rağmen bu kadroda bulunanlar yok sayılmakta ve vekalet görevi, Muhasebe Uzmanlığı unvanı Yönetim Hizmetleri Grubunda yer alan ŞEFLİK unvanının sanki bir üst yönetim kademesiymiş gibi, ŞEFE değil de Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubunda yer alan Muhasebe Uzmanına verilmektedir. Yapılacak iş ve görevlendirme olduğunda uzman veya şef denilmekte, iş harici alanlarda; mesela vekâlet, ŞEFİN adı geçmemektedir.

2- KARİYER YAPMA SORUNU

Boş kadrolar olmasına rağmen taşra kadroları için 2004 yılı, merkez kadroları için ise 2007 yılından bu yana Şeflik unvanı, 2010 yılından bu yana Saymanlık Müdür Yardımcılığı unvanı için görevde yükselme sınavı açılmamıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra ve merkezde görev yapan Şef, V.H.K.İ. ve Veznedar kadrolarında bulunan toplam 8479 personel, Şeflik veya Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavı açılmadığından, kariyer yapma açısından mağdur edilmektedir.
Maliye Bakanlığımız tarihten gelen köklü geçmişiyle, kendine has prensip yapısı ve etik anlayışıyla ayrıcalıklı bir bakanlık olduğu her kesim kabul edilen bir Bakanlıktır. Ancak 178 Sayılı KHK de yapılan son düzenlemelerle, tecrübeli, özverili, uygulama becerisi yüksek, mevzuatı takip ve yorumu üst düzeyde, disiplin ve liyakat prensiplerini özümsemiş ve öteden beri üstlendiği sorumluluk ve görevinin taşıdığı malî risk unsurlarıyla maliyeci kimliğine sahip personelleri için ileriye dönük olarak plan ve programının ne olduğu bizler tarafından anlaşılamamaktadır. Bakanlığa yeni atanmış, hatta asaleti tasdik olmamış, ya da henüz birkaç yıllık hizmeti olan ve kariyer yapmak isteyen binlerce genç personeli bulunmaktadır. Bu personel yıllardır izlenen görevde yükselme politikaları ve kurum içi uzmanlık uygulamasında personel açısından yaşanan sorunların çözümü konusunda düzenleme yapılmasını beklerken sınavın iptal edilmesi ile karşı karşıya gelmiş, kariyer umutlarını kaybetmişlerdir.
Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra ve merkezde görev yapan ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Yönetim Hizmetleri sınıfında yer almak isteyen, Şef, V.H.K.İ. ve Veznedar kadrolarında bulunan toplam 8479 personel, gerek anayasada gerekse 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenen kariyer yapma açısından, oluşan mağduriyetimize son verilmesini istiyoruz,

3- ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ

Bizlerde uzmanlarla aynı iş ve işlemleri yaptığımız halde; sahip olduğumuz unvanların önemsenmediğini, yaptığımız işin değerinin verilmediğini düşünüyoruz. Çalışanlar arasındaki UZMAN OLAN/UZMAN OLMAYAN ayrımı nedeniyle ücret adaletsizliğine katlanan Muhasebe Şefi ve Muhasebe Memurları, motivasyonunu ve kurumsal aidiyetini kaybetme noktasına gelmiştir. 178 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenlemelerden bazıları, sadece moral bozmakla kalmadı, vicdanları da kanatmıştır.
Muhasebe Uzmanları denetim yetkileri olmadığı halde denetim tazminatı dahil %150 oranında özel hizmet tazminatı almakta iken, MUHASEBE ŞEFİ %60, MUHASEBE MEMURLARI %49 oranındaki özel hizmet tazminatı almaktadırlar. Ayrı unvanlarda ancak aynı iş ve işlemleri yapmamıza rağmen, Muhasebe Uzmanı ile MUHASEBE ŞEFİ arasında %90, MUHASEBE MEMURU ile de %101 oranında özel hizmet tazminatı farkı bulunmaktadır. Ücretlerde yaratılan bu uçurumun kapatılmasını istiyoruz.

Görev ve sorumluluklarla ilgili benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla düzenlenen 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 Sayılı K.H.K’de Şef ve Memur ünvanlı kadrolarda çalışanlar unutularak mağdur edilmiştir.
Aynı saymanlıkta görev yapan müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şefler arasındaki görev tanımı ve ücret açısından farklılık olmasından dolayı Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerde huzursuzluk yaratmıştır. Müdür ve/ veya yardımcısı tarafından iş grupları ve iş bölümü çerçevesinde kendisine verilen işlemleri yapmakla görevli ve müdür ve/ veya yardımcısına karşı sorumlu olan muhasebe uzmanlarına DENETİM TAZMİNATI ödenmesi, MUHASEBE ŞEFLERİ ile aynı görevleri yapmalarına rağmen ücret açısından arada uçurumun olması, sorun oluşturmaktadır. Çalışanlar arasındaki ücret uçurumuna son verilmesini istiyoruz.

4-MALİ HİZMETLER SINIFI TESİS EDİLMESİ

Genel İdare Hizmetleri hizmet sınıfında bulunan Maliye Bakanlığı çalışanları, yürütülen görevin ve üstlenilen sorumluluğun özellik ve nitelikleri göz önüne alındığında; yapılan işin MALİ nitelikte bir iş olması, gerçekleştirilen iş ve işlemlerin Sayıştay Kanununa tabi olması ve yapılacak bir hata nedeniyle TAZMİN ile karşı karşıya gelme durumundan dolayı MALİ RİSK taşımaktayız.
İşlevlerindeki benzerliğe rağmen Maliye Bakanlığı çalışanları diğer kamu görevlilerine nazaran daha geniş bir alanda kamu hizmeti vermektedirler. Görev tanımlarımızda yazılı iş ve işlemleri gerçekleştirirken bilmemiz gereken 13 kanun ve bunlara ilişkin ikincil mevzuatın yanında, hizmet verdiğimiz Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özlük hakları açısından bağlı oldukları kanunlar, iş ve işlemlerinden mali mevzuatı ilgilendiren kanunlar ile ikincil mevzuatını da bilmek durumundayız. Görevimiz gereği bu kadar mevzuat bilmek ve uygulamak zorunluluğumuz bulunmakta iken, diğer kamu görevlilerinin bu kadar kanun bilmek ve uygulamak zorunlulukları bulunmamaktadır.
Bu nedenlerden dolayı 657 Sayılı Yasada yapılacak bir düzenleme ile Hizmet Sınıfları arasına MALİ HİZMET SINIFI tesis edilerek Mali Kontrol ve Muhasebe Hizmetlerini ve kamunun mali nitelikteki iş ve işlemlerini yürüten personeli içine alacak “Mali Hizmetler Sınıfı” ihdas edilmesi, yapılacak düzenlemelerde görevin önem ve sorumluluğu dikkate alınarak mali hakların belirlenmesini istiyoruz.
Sesimizi hatta çığlığımızı duyurmanız dileğiyle…..
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Gelişmiş Forum Başlıkları Bulutu
Anayasa Mahkemesinden 666 KHK iptal, VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ, Editor Alınacaktır., Video ve Resim Galerisi Eklendi., Adınıza ait GSM hattı sorgulama, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) SERİ NO:8, Site Kuralları, 2013'te Mesailerin Devamı Hakkında..., DEVLET MEURLARI KANUNU DERS NOTLARI, 2013 müdür yardımcılığı sınavı, Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin takdir komisyonu kararı olmaksızın imha edilmesi halinde g, Avatar Stüdyosu eklendi., Gelirciler.Com, Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği, MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Sosyal Ağlar
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Çevrimiçi Kullanıcılar
Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

Çevrimiçi Üyeler: 0

Toplam Üye Sayısı: 57
En Yeni Üye: alp75
Gazeteler
Forum
En Çok Okunanlar
Son Eklenen Dosyalar
6183 AATUHK Kanunu s...
KURUMLAR VERGISI SOR...
VERGI USUL KANUNU SI...
OTV-MUDUR-MUDUR-YRD-...
Kurumlar Vergisi Kanunu
En Son Makaleler
Özel Ödeme Zamları v...
Gelir Uzmanlığı
Vergi Kanunlarında Z...
Gelir Uzman Yardımcı...
Maliye'de Elektronik...
Önemli Linkler
Pratik Bilgiler
Bankada Paran mı Var?
E-Maliye
E-Bordro
Maliye Bakanlığı
G.İ.B
Gelirciler-Forum
Forum
Merkez Bankası
Döviz
Alış
Satış
RSS Beslemeleri
RSS Yorumlar: Bu sayfa
RSS Yorumlar: Kategoriler

RSS Haberler
RSS Yorumlar
RSS Forumlar
RSS Makaleler
RSS Resimler
RSS Dosyalar
RSS Weblinkleri
Haber Başlıkları Bulutu
Mesailer Bakanlar Kurulunda İmzaya Açıldı., Maliye Bakanlığı 2013'te Gelir Uzmanı alacak mı?, Sorun ve İsteklerimiz, TEŞEKKÜRLER, 2013 Vergi Takvimi Yayımlandı, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı TBMM'de, Şeflerin Maaşı yetersiz mi?, Memur Atamalarında Kritik Kararlar, Yeni Yılınız Kutlu olsun İyi Seneler..., Cezaevindeki Mükellefin Taksitlendirme Talebi, Maliye'de E-Tebliğat?, G.İ.B'dan Sahte Banknot Uyarısı, Şark Görevi Yeni Atananlar İçin., Giyecek Yardımı Yönetmeliği Yayımlandı., Fazla Mesai Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.